facebook_pixel

Fabricom

Cofely Fabricom – workspaces that work

Det nye bygget til Cofely Fabricom ligger Kanalsletta 3 på Forus ved Stavanger. Målet var at arkitektur og interiør sammen skulle legge til rette for økt samhandling, tette relasjoner og god flyt av informasjon.

Arkidea fant nye og spennende løsninger for innredninger som bidrar til gode prosesser og god arbeidsflyt i forhold til alle de 640 arbeidsplassene.

Senab Eikeland bidro med produktkunnskap og kompetanse, og vi hadde totalleveransen av løse møbler.

Foto: Madeleine Nilsson

Flere bilder fra prosjektet