facebook_pixel

Kruse Smith

Kruse Smith – bygget til de som bygger for alle andre

I Kanalsletta 4 på Forus ligger regionhovedkvarteret til ett av landets største entreprenør- og boligkonsern. Her reiste de et på alle måter moderne kontorbygg for et par hundre medarbeidere.

I tett samarbeid mellom Kruse Smith og Mellomrom Arkitekturpsykologi ble det utviklet en rekke kreative innredningsløsninger. Blant annet ble det brukt bilder og illustrasjoner fra Kruse Smiths egne prosjekter i dekoren.

Vi i Senab Eikeland bidro med produktkunnskap og kompetanse, og vi leverte alle løse møbler til prosjektet.

Foto: Madeleine Nilsson

Flere bilder fra prosjektet