Se vår bærekraftsrapport her…

Enkelt og lønnsomt for alle – og smart for planeten

Vi er opptatt av at møblene vi selger får et langt liv.

Senab Eikeland RE gir bærekraftige løsninger til arbeidsplassen, gjennom REtur, REdesign og REsalg, enten du jobber på kontor, i helsesektoren, innen undervisning eller offshore.

Retur av møbler skal være enkelt og effektivt. Dersom du har møbler du ønsker å bytte ut, ta kontakt med oss, så hjelper en av våre rådgivere deg.

Sammen går vi gjennom møblene du vil returnere. Vi hjelper deg med demontering hvis du ønsker det (prises per time), og vi kan også være behjelpelige med frakt.

Ved å returnere møbler til oss vil produktene få nytt liv, og det føles jo godt, både for bedriften og for dere som jobber der. Vi tar dessverre ikke retur på defekte møbler.

I 2019 ble en nedlagt vindusfabrikk på Jæren gjort om til en hub for reparasjon og redesign av brukte møbler. Hubben drives av Haugstad Møbel, i samarbeid med 400 elever fra fire lokale ungdomsskoler.

Returnerte møbler repareres eller redesignes, før de legges så ut for salg i vår nettbutikk, og er klare for et helt nytt liv!

Med Senab Eikeland Re gjør vi det like enkelt å kjøpe brukt som nytt. Du kan velge 100% brukt eller mikse nytt og brukt for en særegen stil på kontoret.

Ved å besøke vår gjenbruksbutikk får du tips til innredning av et inspirerende kontor uten at det går på bekostning av bedriftens bærekraftsmål eller din egen samvittighet.

nettbutikken kan du enkelt handle brukte møbler, både som ny kunde og rammeavtalekunde.

Som en liten bonus får du en miljørapport med på kjøpet. Denne dokumenterer miljøgevinsten du bidrar med ved å kjøpe brukt.

 

 

 

Nettbutikk

Besøk vår nettbutikk for å finne spennende gjenbruksmøbler på REsalg!

 

Dokumentasjon av miljøgevinster

Bærekraft krever målrettet arbeid. Vi må sette ambisiøse mål og hele tiden måle fremgangen. Derfor er det en prioritet for oss å hjelpe kundene våre å synliggjøre miljøgevinsten fra gjenbruk. For denne jobben har vi utviklet verktøy som regner ut miljøgevinsten ved gjenbruk og utsteder dokumentasjon både til kunder som returnerer og kjøper brukte møbler.

 

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Fyll inn feltene nedenfor, så tar vi straks kontakt for en uforpliktende prat.

 

Mer om vårt bærekraftsarbeid

Som landets største og ledende aktør innen møbler og interiørløsninger til kontor, offshore og offentlige miljøer, har vi et sterkt fokus på bærekraft i alle ledd – fra interne rutiner og ansatte, til siste produsenten i leverandørkjeden.

Her kan du lese mer om vårt bærekraftsarbeid, og hvordan vi jobber med blant annet utvalgte bærekraftsmål fra FN.

 

Deichmann Bjørvika, foto: Gatis Rozenfelds

 

FNs BÆREKRAFTMÅL

Vi jobber systematisk og målrettet med fire av FNs bærekrafts mål i bærekraftsatsingen:

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi er opptatt av å tilby våre egne ansatte gode, trygge og forutsigbare arbeidsforhold, samtidig som vi samarbeider med våre egne produsenter for å sikre gode arbeidsforhold gjennom hele leverandørkjeden.

 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Verdenssamfunnet vårt må gjøre mer med mindre ressurser. I Senab Eikeland jobber vi derfor for å sikre lang levetid på produktene vi selger, tilby serviceavtaler og å jobbe for en sirkulær bruksmodell der gjenbruk oppfordres.

 

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Vi jobber aktivt for å redusere våre klimautslipp. Vi har fokus på lokale produsenter, miljøsertifisering av produkter, riktig avhending, miljøvennlig emballasjehåndtering og transport.

 

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Sammen er vi sterke. Kontinuerlig fokus på interne prosedyrer, leverandørutvikling, og tett samarbeid med produsenter og ikke minst fokus på den gode utviklende dialogen med kundene våre.

 

SIRKULÆRØKONOMI

For å nå bærekraftmålene er det sentralt for oss å akselerere skiftet fra en lineær, bruk-og-kast modell til en sirkulær gjenbruksmodell. Den sirkulære modellen deler vi opp i fire faser. Konkrete og håndfaste tiltak sikrer systematisk fremgang i hver av fasene.

Fase 1: Produksjon

Vi har gjennom mange år samarbeidet tett med produsenter for å sikre gode arbeidsplasser og miljøvennlig produksjon gjennom hele leverandørkjeden. Dette arbeidet er i senere år satt i struktur og intensivert. Blant annet setter vi tydelige og absolutte krav til både miljøfokus og sosialt ansvarlig produksjon i alle ledd i leverandørkjeden, og krever at produsenter får EPD og Miljømerking på sine produkter.

 

Fase 2: Transport & montering

Vi arbeider målrettet for å sikre kortere, mer miljøvennlig transport, mindre bruk av emballasje og fokus på resirkulering. Vi er medlem i Grønt Punkt og oppfordrer også våre produsenter til å være med.

 

Fase 3: Lengre levetid i bruk

Et av de viktigste bidragene vi gjør i vårt bærekraftarbeid er å sikre lang levetid for produktene vi selger. Vi jobber aktivt for at våre kunder skal velge kvalitetsprodukter med lang levetid og høy gjenbruksverdi. Dette er en enkel, effektiv og direkte måte å sikre at vi får mest mulig ut av resursene som brukes.

 

Fase 4: Gjenbruk

Gjenbruk er et spennende fokusområde, som er helt sentralt i skiftet til en sirkulær økonomi. Våre strategiske samarbeidspartnere – Loopfront og Haugstad Møbel – spiller en helt sentral rolle i denne satsingen:

  • Loopfront er et skybasert kartleggingsverktøy for inventar og interiør, som legger til rette for planlegging av vedlikehold og ombruk
  • Haugstad Møbel har opprettet Hubben, en returordning for brukte møbler, der ungdomsbedrifter restaurerer møblene og gjør de klare til gjensalg. Senab Eikeland har samarbeidet med Hubben fra starten. Vi bidrar med både retur og gjensalg av møbler fra og til våre kunder

 

MÅLRETTET OG SYSTEMATISK ARBEID

Vi er opptatt av at vårt bærekraftarbeid er målrettet, systematisk og gir meningsfulle resultater. I tillegg til at vi er ISO 9001- og Miljøfyrtårnsertifisert, har vi  utviklet prosesser og rutiner i henhold til ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 (HMS). Dette sikrer gode, risikobaserte handlingsplaner og tiltak, samt ærlige rapporter og god styring i vår bærekraftutvikling