Bærekraft

Denne siden forteller om hvordan vi jobber med bærekraft i Senab Eikeland.

Vårt bærekraftsarbeid

Som landets største og ledende aktør innen møbler og interiørløsninger til kontor, offshore og offentlige miljøer, har vi et sterkt fokus på bærekraft i alle ledd - fra interne rutiner og ansatte, til siste produsenten i leverandørkjeden.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid og Senab Eikeland RE.


FNs bærekraftsmål

Vi jobber systematisk og målrettet med fire av FNs bærekrafts mål i bærekraftsatsingen.

Mål  8 -  Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13 - Stoppe klimaendringene
Mål 17 - Samarbeid for å nå målene

Les vår bærekraftsrapport for mer informasjon om  hvordan vi jobber med FNs bærekraftsmål.

Gjenbruk

Gjenbruk er et spennende fokusområde, som er helt sentralt i skiftet til en sirkulær økonomi. 

LOOPFRONT er et skybasert kartleggingsverktøy for inventar og interiør, som legger til rette for planlegging av vedlikehold og ombruk.
HAUGSTAD MØBEL har opprettet Hubben, en returordning for brukte møbler, der ungdomsbedrifter restaurerer møblene og gjør de klare til gjensalg. Senab Eikeland har samarbeidet med Hubben fra starten. Vi bidrar både med retur og gjensalg av møbler fra og til våre kunder.

Dokumentasjon av miljøgevinster

Bærekraft krever målrettet arbeid. Vi må sette ambisiøse mål og hele tiden måle fremgangen. Derfor er det en prioritet for oss å hjelpe kundene våre å synliggjøre miljøgevinsten fra gjenbruk. For denne jobben har vi utviklet verktøy som regner ut miljøgevinsten ved gjenbruk og utsteder dokumentasjon både til kunder som returnerer og kjøper brukte møbler.

Målrettet og systematisk arbeid

Vi er opptatt av at vårt bærekraftarbeid er målrettet, systematisk og gir meningsfulle resultater.
I tillegg til at vi er ISO 9001-sertifisert og ISO 14001-sertifisert (miljø) har vi utviklet prosesser og rutiner i henhold til ISO 45001 (HMS).
Dette sikrer gode, risikobaserte handlingsplaner og tiltak, samt ærlige rapporter og god styring i vår bærekraftutvikling.