Feminint interiør på arbeidsplassen blir stadig viktigere. Mari Skogland forteller hvorfor.

Trivsel, velvære og identitet er stikkord for dagens interiørtrender på norske arbeidsplasser. En radikal endring fra den rigide maskuline stilen som tidligere har dominert. Kvinnenes tydeligere tilstedeværelse i arbeidslivet har gitt feminine avtrykk også på interiørfronten. En spennende utvikling, som vi Senab Eikeland både heier på og ønsker å bidra til.

Men hva kjennetegner egentlig et feminint interiør og hva gjør dette med et arbeidsmiljø? Vi har tatt en prat med Senior Workplace Consultant Mari Skogland i Gottlieb Paludan Architects.

Mari Skogland

Foto: privat

 

Det lille ekstra

Mari Skogland har innredet norske arbeidsplasser gjennom 10 år, og har Ph.D innen arbeidsplassarkitektur. – Vi har vært vitne til en utrolig spennende utvikling på dette området. Et maskulint interiør har tradisjonelt sett preget de fleste arbeidsmiljøer, fordi dette har vært en arena hovedsakelig under ledelse av menn. Det estetiske har gjerne vært dominert av harde overflater som skinn, stein, stål og glass. Store flater, abstrakte strukturer og bilder, og generelt et maskulint uttrykk.

 

De siste årene har derimot interiøret på norske arbeidsplasser reflektert en stadig tydeligere tilstedeværelse av kvinner. – For meg handler et feminint interiør om variasjon og bruk av materialer. Å skape en lun, trivelig og varm atmosfære – gjennom bruk av farger og myke materialer. Puter, gardiner, tepper, planter, bilder og bruk av dekor og detaljer som underbygger bedriftens identitet. Det handler om et mer mangfoldig interiør, der det feminine ofte ligger i det lille ekstra som tilføres, forklarer Skogland.

Artsdatabanken

Artsdatabanken. Foto: Lykt Foto og Film

 

Fra det funksjonelle til det emosjonelle

Funksjonelt og praktisk – et ledd i merkevarebygging

Interiør på arbeidsplassen ble tidligere sett på som et «nødvendig onde», og av en ren funksjonell karakter. På 90-tallet begynte derimot en del bedrifter å se verdien av en gjennomtenkt innredning. Bedriftslokaler ble vurdert til å være et viktig utstillingsvindu mot kunder, og en viktig del av merkevarebyggingen. – På den tiden var det viktig at interiøret var funksjonelt, rasjonelt og reflekterte profesjonalitet. Det var en veldig tydelig forestilling om hvordan et businessmiljø skulle se ut. Logoen var ofte førende for interiørvalg, og det var en utstrakt bruk av harde materialer som marmor, stein, stål og glass, forteller Skogland.

 

Et identitetskapende miljø, for trivsel og velvære

Jobb og privatliv har de siste årene smeltet mer og mer sammen. Vi bruker mye tid på jobben, og det speiles i innredningen. Arbeidsplassen er ikke lenger bare et funksjonelt sted hvor det skal være praktisk å jobbe, det skal også være et hyggelig sted å være. Økt behov for trivsel, kos og velvære gjør at det estetiske har fått et mye større fokus.

 

Skoglund opplever at dette er en økende trend. – Det er i dag en mye større forståelse for helheten, og at arbeidsmiljøet er en viktig del av dette. For mange er jobben en del av en livsstil og identitet 24/7, og det betyr at arbeidsplassen også skal være et sted for hvile og rekreasjon. Mange bedrifter har hjemmekoselige soner hvor de ansatte kan slappe av eller arbeide. Myke møbler og former, varme og duse farger, planter, tepper og ulike former for dekor bidrar til å skape en hyggelig ramme for de ansatte. Interiøret skal i større grad enn før også speile bedriftens verdier, identitet og menneskene som jobber der, forklarer Skogland.

 

Arbeidslivet er i endring, og de tradisjonelle jobbarenaene minsker. – Vi jobber på en annen måte enn tidligere. Det er ikke lenger uvanlig å ha et viktig møte i en myk og god sofa eller en lounge, sier Skogland.

Dermanor SOSIALE SONER

Dermanor. Foto: Finn Ståle Felberg.

 

Et arbeidsmiljø for alle

Med variasjon kommer mangfold. – Et variert og spennende interiør som representerer ulike personligheter viser at det er aksept for ulikheter. Det er lett for alle å føle seg velkommen i et slikt arbeidsmiljø. Vi må huske at når det gjelder estetikk er det mange preferanser, det er ikke én stil som er riktig. Akkurat som at det ikke bare er én måte å jobbe på, mener Skogland. – Mangfold og variasjon bidrar til harmoni, og et verdiskapende miljø. Det er viktig å tenke over det når du skal skape et godt arbeidsmiljø.

AVO resepsjon

AVO. Foto: Allkopi

 

En trend i de fleste bransjer

Den myke og mer feminine innredningstrenden ser vi i de fleste bransjer. Privat sektor har i lengre tid vist at de forstår viktigheten av estetikk på arbeidsplassen, og konsulentbransjen var blant de første som utviklet mer hjemmekoselige arbeidsmiljøer. Offentlig sektor lå lenge litt etter, men også her har det vært en stor utvikling når det gjelder estetiske trivelige arbeidsmiljøer.

 

En estetisk trivelig arbeidsplass er verdiskapende på flere måter. Vi er ikke bare opptatt av lønn, men ønsker å jobbe et sted vi trives og som er en naturlig del av vår identitet. Trives vi på jobb, leverer vi gjerne bedre resultater og blir lenger i jobben.

 

Men det handler også om å tiltrekke seg gode og attraktive arbeidstakere. Et innbydende og trivelig interiør sier noe om bedriften, og gjør at folk føler seg velkommen straks de kommer inn døren. Om du fristes av å jobbe et sted, handler mye om følelsen du får ved å være der. Både i møte med folk og ikke minst omgivelsene.

 

– Siden flere og flere bransjer har satt fokus på arbeidslokalenes estetiske uttrykk, ser vi at dette blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i kampen om de beste folkene, avslutter Skogland.