Møbler og effektbelysning til Deichman Bjørvika

Onsdag 13. februar 2019

fra NTB.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har inngått kontrakt med Senab Eikeland Øst AS om miljømøbler og effektbelysning til Oslos nye hovedbibliotek Deichman Bjørvika.

– Vi har ønsket oss en leverandør med bred erfaring innen møblering og interiørløsninger. Vi er glade for å ha med oss Senab Eikeland på laget når vi skal møblere Oslos nye hovedbibliotek, sier Eli Grimsby, direktør for Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune.

Kontrakten med Senab Eikeland omfatter leveranse av løse møbler som stoler, bord, sittegrupper, sofaer, møblering av loungeområder, arbeids- og studieplasser, møte- og kursrom, samt effektbelysning m.m. til hele det nye hovedbiblioteket. Kontrakten inneholder også mer scenografiske effekter til for eksempel barneavdelingen.

Senab Eikeland inngår kontrakt om innredning av Deichman Bjørvika

Kultur- og idrettsbygg har inngått kontrakt med Senab Eikeland om møbler og effektbelysning til det nye hovedbiblioteket i Oslo – Deichman Bjørvika. Fra venstre: prosjektleder Line Raaen og daglig leder Kjersti La Motte fra Senab Eikeland, og direktør Eli Grimsby, prosjektansvarlig Vibeke Johnsen , prosjektleder Sølvi Daniloff (ÅF Advansia) og juridisk rådgiver Marit Nygaard fra Kultur- og idrettsbygg.

Det er Scenario Interiørarkitekter som har utarbeidet det overordnede og helhetlige interiørkonseptet, og Senab Eikeland skal møblere Deichman Bjørvika etter interiørkonseptets design, farger og materialvalg.

– Moderne møblering og god effektbelysning i det nye hovedbiblioteket skal gi identitet og skape en god atmosfære for besøkende, sier Grimsby.

Deichman Bjørvika blir et moderne folkebibliotek og et hyggelig samlingssted for publikum. Biblioteket skal ha rom for ulike aktiviteter og arrangementer og være en lærings- og kunnskapsarena.

Senab Eikeland er landets største uavhengige leverandør av møbler og interiørløsninger til kontor, skole, helse og offentlige miljøer. Senab Eikeland er miljøfyrtårn og har et sertifisert miljø- og kvalitetsstyringssystem etter ISO-standarden. Oslo kommune har satt ambisiøse miljømål for det nye hovedbiblioteket, blant annet med krav til reduserte klimagassutslipp ved energi- og materialbruk.

– Deichman Bjørvika er en av de største satsingene på kulturbygg i Oslo kommune noen sinne, og vi kommer til å få et flott folkebibliotek midt i byen, sier Grimsby.

Kontrakten som er inngått med Senab Eikeland heter «D027 Miljømøbler og effektbelysning» og har en verdi på kr. 11,8 MNOK eks. mva.

Fakta om bygget

  • Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
  • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter /Atelier Oslo AS
  • Interiørarkitekt: Scenario
  • Bruttoareal: 19 600 m2
  • Funksjonsareal: 13 560 m2
  • Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner, i tillegg til full kjeller
  • Byggeperiode: 2014 – 2019
  • Biblioteket åpner: 2020
  • Besøkstall: 2 000 000 pr. år
  • Miljø og energi: Energivennlig passivhus og minst 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens byggepraksis. Bygget er et FutureBuilt-prosjekt og støttes av Enova SF.