Slik får du de ansatte til å trives på kontoret igjen

10 tips fra innredningsekspertene

Hvordan kan vi motivere hjemmekontoristene til å legge bort tøflene og joggebuksa, og faktisk foretrekke å komme til kontoret? To år med pandemi har endret oss, dermed er det smart å tenke litt nytt når kontoret skal innredes. Vi har spurt Pål Eid-Hviding, markedssjef i Fora Form, om å dele sine beste tips når det gjelder fornying av kontoret anno 2022.

De ansatte trenger en liten dytt

– De ansatte må dultes til en ny hverdag. Du må du rett og slett gjøre det mer fristende å være på kontoret enn å være hjemme, forteller Eid-Hviding. Han har jobbet hos Fora Form, et selskap som er ekspert på møteplasser i 10 år, men har aldri sett så stor endring av behov som i den siste tiden.

Å skape rom for samspill er nøkkelen, forteller han.

10 konkrete tips til innredning som tilrettelegger for den nye hverdagen

1. Skrot gamle rutiner

Dette er en gyllen mulighet til å begynne med blanke ark. De endrede rutinene gir deg muligheten til å starte på nytt, slik bedriften ønsker at det skal være. Bygg videre på de gode rutinene, og start med hvordan møbler kan hjelpe deg med å skape en forbedret intern kultur og økt trivsel. Involver HR-ansvarlig i hvordan de endrede rutinene kan innføres.

2. Sett mennesket i sentrum

Mennesker er sannsynligvis den dyreste ressursen du har. Når du skal planlegge for en ny hverdag, er det avgjørende at du starter med menneskene som skal bruke kontoret og se deres behov. Ikke start med teknologi, det er en vanlig tabbe. Teknologien kan gjerne være et middel for møte behovene til de ansatte, men start alltid med hvilke overordnede behov som skal fylles.

3. Kaffemaskinen og sonen rundt er viktigere enn noen gang

Som arbeidsgiver må du tilrettelegge for at de ansatte finner de naturlige møteplassene. Der det før var mest vanlig å sette kaffemaskinen (eller trakteren…) i en krok, er anbefalingen helt motsatt nå. Sett kaffen midt i rommet og sørg for å ha noen møbler rett i nærheten. Skap gjerne café-følelsen! Her er Pål tydelig på sin anbefaling om å velge høye møbler; høy sofa eller barkrakker. Hvorfor? Fordi det er mye enklere å slå av en prat mellom en som sitter og en som står hvis den som sitter er omtrent i øyehøyde til den stående. Med en høy sofa, vil folk se at det er hyggelig og få lyst til å stoppe opp. Da har du laget en sone som bringer mennesker sammen.

Med Con barkrakk senker du terskelen for naturlig småprat mellom stående og sittende personer ved kaffemaskinen. Dessuten er den jo lekker å se på!

4. Skap flere små møterom

En av de viktigste endringene vi ser etter pandemien er behovet for små møterom. Små rom, tilrettelagt for å delta på teamsmøter, med plass til én eller to personer. Hjemmekontoret har i stor grad tatt over for stillerommet. Trenger folk arbeidsro, sitter de hjemme. På disse små møterommene trenger du ikke samme funksjonalitet og komfort som på de tradisjonelle, store møterommene, da møtene oftest er relativt korte. Skjerm og lyd må være tipp topp, men møblene kan gjerne være nette og lette.

Pål anbefaler nette og lette møbler til de små møterommene, som for eksempel Atrium.

 

5. Skap hygge i kantinen – og tenk flerbruk

Ikke undervurder hyggelige måltider! Det å samles rundt matbordet, snakke litt løst og fast, det gjør noe med oss – det påvirker kulturen. Den store, kalde kantinas dager er talte. Nå er det fokus på hygge, varme, tekstiler og oppdelte lokaler. Et annet, viktig element er flerbruk. Det er jo galskap at så store arealer skal stå ubrukt 75% av dagen. Nå er trenden å innrede med alkover, skillevegger og båser, slik at kantinen kan brukes mer enn bare mellom kl. 11 og 13.

Senso alkove er et svært populært flerbruksprodukt til kantiner. Med denne på plass kan kantinen også brukes til møter.

6. Interiøret skal speile bedriftens kultur

Ikke undervurder omdømme-effekten av innredningen. De sosiale områdene har blitt en utstillingsarena for hva som betyr noe i selskapet. Noe som speiler kulturen. Møblering blir en stadig større del av posisjoneringen. Fra å være fysioterapeutenes domene alene, er dette stadig oftere også på HR-avdelingens bord. Hva slags inntrykk ønsker du å skape for dine ansatte, potensielle kandidater og kunder? Hvis du ønsker å bygge kultur – vis det!

Ville du jobbet her? Det ville vi også! Folka hos SR-Bank Finansparken har forstått verdien av å skape omgivelser der folk trives.

7. Skap aktiviteter for å bringe folk sammen

Husk at mange har forsvunnet litt inn i skallet sitt etter to år hjemme. Du må lokke dem ut! Sette av tid – og gjør små aktiviteter med jevne mellomrom. Det trenger ikke være så stort. Noe så enkelt som en pølsefest, en 10 minutters stretching, eller et lotteri. Involver gjerne de ansatte i å skape aktivitetene. Tenk på de sosiale områdene som en investering i andre prosesser hvor man trenger tillit, trygghet og samhold.

8. Ha utstyr i orden – gjør hverdagen enkel og sømløs

Du er nødt til å gjøre flyten på kontoret så sømløs at din ansatte vil foretrekke å gå på kontoret, fremfor å være hjemme. Her skal alt bare funke. Dette handler om alt fra at skjermer og kabler er på plass, til at det er et whiteboard med tusjer som virker der det trengs. Husk at det er dyrt hvis dine ansatte må bruke tid på organisering av hverdagen, som ikke er verdiskapende.

 9. Legg til rette for fleksibilitet

Hverdagen blir aldri helt slik den var før pandemien, og det skal vi være glade for. La oss ta vare på effektiviteten som har kommet gjennom nye arbeidsmetoder. La oss ta vare på endringsviljen som kanskje er større nå enn før. Vi tror det er klokt å legge til rette for en viss fleksibilitet for dine ansatte, samtidig som du må hjelpe dem se verdien av samspill igjen. Fleksibilitet handler også om at det kontoret du nå innreder, ikke bør være låst på noen måte. For er det én ting vi har lært, så er det at fremtiden er uforutsigbar. Da gjelder det å ha løsninger som kan tilpasses ulike typer hverdager.

10. Lag møterom for kreative prosesser

Kreative prosesser er nesten umulig å gjenskape digitalt. Engasjerte deltakere som tør å dele innsikt, forskjellige synspunkter og skape nye løsninger trenger rom som egner seg for slike prosesser. Kreativitet fungerer best med analoge virkemidler hvor man ikke blir distrahert.

Bruk farger og ulike møbler til å skape kreative rom for de gode samspillene.

Trenger du hjelp til å tilpasse kontoret til den nye hverdagen? Ta kontakt med en av våre dyktige konsulenter HER eller via kontaktskjemaet under.