Bærekraft & Sirkulærøkonomi

Som landets største og ledende aktør innen møbler og interiørløsninger til kontor, offshore og offentlige miljøer, har vi et sterkt fokus på bærekraft i alle ledd – fra interne rutiner og ansatte, til siste produsenten i leverandørkjeden.

 

Deichmann Bjørvika, foto: Gatis Rozenfelds

 

FNs BÆREKRAFTMÅL

Vi jobber systematisk og målrettet med fire av FNs bærekrafts mål i bærekraftsatsingen:

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi er opptatt av å tilby våre egne ansatte gode, trygge og forutsigbare arbeidsforhold, samtidig som vi samarbeider med våre egne produsenter for å sikre gode arbeidsforhold gjennom hele leverandørkjeden.

 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Verdenssamfunnet vårt må gjøre mer med mindre ressurser. I Senab Eikeland jobber vi derfor for å sikre lang levetid på produktene vi selger, tilby serviceavtaler og å jobbe for en sirkulær bruksmodell der gjenbruk oppfordres.

 

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Vi jobber aktivt for å redusere våre klimautslipp. Vi har fokus på lokale produsenter, miljøsertifisering av produkter, riktig avhending, miljøvennlig emballasjehåndtering og transport.

 

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Sammen er vi sterke. Kontinuerlig fokus på interne prosedyrer, leverandørutvikling, og tett samarbeid med produsenter og ikke minst fokus på den gode utviklende dialogen med kundene våre.

 

SIRKULÆRØKONOMI

For å nå bærekraftmålene er det sentralt for oss å akselerere skiftet fra en lineær, bruk-og-kast modell til en sirkulær gjenbruksmodell. Den sirkulære modellen deler vi opp i fire faser. Konkrete og håndfaste tiltak sikrer systematisk fremgang i hver av fasene.

Fase 1: Produksjon

Vi har gjennom mange år samarbeidet tett med produsenter for å sikre gode arbeidsplasser og miljøvennlig produksjon gjennom hele leverandørkjeden. Dette arbeidet er i senere år satt i struktur og intensivert. Blant annet setter vi tydelige og absolutte krav til både miljøfokus og sosialt ansvarlig produksjon i alle ledd i leverandørkjeden, og krever at produsenter får EPD og Miljømerking på sine produkter.

 

Fase 2: Transport & montering

Vi arbeider målrettet for å sikre kortere, mer miljøvennlig transport, mindre bruk av emballasje og fokus på resirkulering. Vi er medlem i Grønt Punkt og oppfordrer også våre produsenter til å være med.

 

Fase 3: Lengre levetid i bruk

Et av de viktigste bidragene vi gjør i vårt bærekraftarbeid er å sikre lang levetid for produktene vi selger. Vi jobber aktivt for at våre kunder skal velge kvalitetsprodukter med lang levetid og høy gjenbruksverdi. Dette er en enkel, effektiv og direkte måte å sikre at vi får mest mulig ut av resursene som brukes.

 

Fase 4: Gjenbruk

Gjenbruk er et spennende fokusområde, som er helt sentralt i skiftet til en sirkulær økonomi. Våre strategiske samarbeidspartnere – Loopfront og Haugstad Møbel – spiller en helt sentral rolle i denne satsingen:

  • Loopfront er et skybasert kartleggingsverktøy for inventar og interiør, som legger til rette for planlegging av vedlikehold og ombruk
  • Haugstad Møbel har opprettet Hubben, en returordning for brukte møbler, der ungdomsbedrifter restaurerer møblene og gjør de klare til gjensalg. Senab Eikeland har samarbeidet med Hubben fra starten. Vi bidrar med både retur og gjensalg av møbler fra og til våre kunder

 

MÅLRETTET OG SYSTEMATISK ARBEID

Vi er opptatt av at vårt bærekraftarbeid er målrettet, systematisk og gir meningsfulle resultater. I tillegg til at vi er ISO 9001- og Miljøfyrtårnsertifisert, har vi  utviklet prosesser og rutiner i henhold til ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 (HMS). Dette sikrer gode, risikobaserte handlingsplaner og tiltak, samt ærlige rapporter og god styring i vår bærekraftutvikling