Våre etiske retningslinjer

Vi skal aldri love mer enn vi kan holde. Dette gjelder både overfor våre kunder og leverandører. Det gjelder i like høy grad internt mellom medarbeidere.

Grunnen for dette er enkel: forventninger, tilfredshet og kvalitet. Det vi gjør og kommuniserer, skaper forventninger. Og det er hvordan kundenes opplevelser står i forhold til deres forventninger til oss som avgjør hvordan vår kvalitet blir vurdert.

Kunder, leverandører og egne medarbeidere skal kunne stole på oss 100 %! Det er en forutsetning for å leve opp til visjon om alltid fornøyde kunder!