Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet prioriteres på lik linje med våre produksjons- og tjenesteaktiviteter. Vi overholder alle lover og foreskrifter om HMS gjennom et systematisk arbeid i hele bedriften.

Vi skal alltid være en trygg arbeidsplass med høy trivsel og lavt sykefravær. Alle personulykker, helseskader, skader på indre og ytre miljø eller materielle skader og driftsavbrudd skal unngås.

Fokus på HMS er en avgjørende for vår konkurranseevne og en viktig forutsetning for lønnsom vekst. For å forsterke dette har vi et sertifisert kvalitetssikrings- og miljøstyringssystem gjennom ISO 9001 og Miljøfyrtårn. I tillegg er våre prosesser og prosedyrer lagt opp etter ISO 14001 (Miljø) og ISO 31000 (Risiko).

Alle medarbeidere får grundig opplæring i kvalitetssikringssystemet og skal etterleve dette til enhver tid. Dessuten er intern kommunikasjon og åpenhet prioriterte elementer i vår kultur.