Finn Clausen Fossafe brannsikret arkivskap

Fossafe brannsikret arkivskap gir en høy grad av sikring av papirer mot brann. Det at skapene er brannsikrede betyr at de er isolert og vil tåle en brann uten at temperaturen inne i skapet overstiger fastsatte grenser for å sikre papirene. Alle Fossafe brannsikrede arkivskap er testet etter normen NT Fire 017. Skapene leveres i 60P og 120 P. De leveres med 1, 2, 3 eller 4 skuffer.

Sertifikater: Branntest SP NTFIRE017 60P