Aursunden avfallsbeholder

En robust og ergonomisk avfallsbeholder som kan stå alene som singel beholder, eller settes sammen til kildesorteringsstasjoner i det antall fraksjoner som kunden har behov for.
AURSUNDEN har lyddempingsplater slik at det er støyfritt når døren åpnes og lukkes med låsevrider. Det finnes ulike topper som dekker ulike behov.
Fås i 60 og 100 liter.