Conventio

Ofte kan tiden i møterommet være mer belastende enn for eksempel vanlig kontorarbeid. Derfor bør alle rom fylles med møteromsstoler som inspirerer til variasjon og bevegelse. HÅG Conventio er stolen som revolusjonerer standarden for sittekomfort, ikke bare på møter og konferanser, men også på steder som kantiner, kaféer, biblioteker eller ditt eget hjem. Kan også leveres iht. NORSOK-standard.