Aqualine

Aqualine har levert merde-systemer til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder i mer enn 38 år. Utgangspunktet for alt de leverer er at de lokale forholdene bestemmer sammensetningen av elementene i et sikkert anlegg. Derfor har analyse og produktutvikling i samarbeid med kundene alltid vært en del av deres måte å jobbe på.  Hvert år bruker de 4 – 5 % av omsetningen til forskning, noe som blant annet har resultert i deres rømningssikre notkonsept Aqualine Midgard® System.

Aqualine har 6 lokasjoner i Norge samt kontor i Chile og Australia.

Senab Eikeland i Trondheim har designet og levert et flott prosjekt til avdelingen i Trondheim.

Foto: Lykt foto og film

Kontakt oss

Flere bilder fra prosjektet